Від упорядника |  Новини |  Зміст |  Стежки |  Подяка    Г.Чупринка
НАПРОВЕСНІ
Гомін, гомін на селі:
Співи, гуки з пересварками,
Легко пара од землі
Лине, в’ється в небо хмарками.

Б’ють в ковадла ковалі,
Ладять сохи, ладять борони;
Гомін, гомін на селі —
Ниви, грядки ще не орані.

Скоро, скоро по ріллі
Бризнуть пашнями, як золотом;
Б’ються, б’ються на селі
Люди з бідністю та з голодом.

В небі линуть журавлі,
В’ються хмароньки сріблянії;
Гомін, гомін на селі
Будять чароньки веснянії.
1910