Від упорядника |  Новини |  Зміст |  Стежки |  Подяка    Л.Боровиковський
РИБАЛКА
Після бурі дівчинонька
З Дону воду брала:
«Чиє хвиля веселечко
К берегу примчала?

Чи того рибалоньки,
Що вірно кохала,
Що від нього до зіроньки
Ніченьок не спала?..»

Пливе човен — та вже його
Вода затопляє;
Та на човні знайомого
Рибалки немає.

Буйний вітер з дальніх сторон
Хвилю наганяє;
Понад Доном чорний ворон
Кряче й промовляє:

«Ой покинув рибалонька
Човник і весельце
Та затопив у Донові
Вірненькеє серце».

Ой утопив рибалонька
Та й мовив річима:
«Пливи, човне й веселенько,—
Де вірна дівчина!

Нехай човен мені буде
Замість домовини;
Хай весло поставлять люде
Хрестом на могилі!»