Від упорядника |  Новини |  Зміст |  Стежки |  Подяка    Л.Боровиковський
ВИВІДКА
1

В чистім полі
Дві тополі,

Під топольми криниченька,
В ній холодна водиченька.
Там дівчина
Чорнобрива

З криниченьки воду брала,
З козаченьком розмовляла:
«Козаченьку,
Бурлаченьку,

Зелененький барвіноньку!
Сватай мене, дівчиноньку!» —
«Дівчинонько,
Рибчинонько!

Ой рад би я тебе сватать,
Та боюся твого брата.
Ой Галочко,
Коханочко!

Отруй, серце, свого брата —
Тоді буду тебе сватать».—
«Де ж отрути
Роздобути?

Умер батько, вмерла мати,
Не навчили чарувати».—
«Ой дівчино,
Сиротино!

Стоять в полі дві ялини,
На ялині дві гадини.
Вийди, Ганно,
В поле рано:

Там ялину сонце пече,
А з гадини ропа тече:
Пригни спину
Під ялину.

Підстав, дівко, коновочку,
Під гадючу головочку.
Брат твій Марко
На ярмарку:

Навари ти йому пива,
Щоб їм брата отруїла».
В неділеньку
Веселеньку

Брат з ярмарку приїжджає,
Сестра брата привітає.
Брату пива
Виносила:

«Напийсь, брате, того пива,
Що я вчора наварила».
Не п’є Марко
Тії чарки:

«Напийсь, сестро, вперед сама,
Щоб не звела мене з ума».
Сестра-змія
Поблідніла:

«Пила, брате, вже я сама,
Се для тебе зоставила».
Братик пивця
Як напився,

За серденько ухватився
І з коника повалився:
«Яке диво,
Твоє пиво? —

За серденько ухватило,
З вороного повалило!..»


2

В чистім полі
Дві тополі:

Під топольми криниченька,
В ній холодна водиченька.
Там дівчина
Чорнобрива

З криниченьки воду брала,
З козаченьком розмовляла:
«Козаченьку,
Бурлаченьку,

Зелененький барвіноньку!
Сватай мене, дівчиноньку!»—
«Дівчинонько,
Рибчинонько!

Твоє пиво, пиво-диво,
Брата за серце схватило,
І схватило,
І звалило

З кониченька вороного,
Струїш мене, молодого!
За науку,
Зміє-суко,

Тепер іди — хоть за ката:
Отруїла свого брата!»