Від упорядника |  Новини |  Зміст |  Стежки |  Подяка    А.Волинська
* * *
Не спіть! Чувайте над душами!
Коли у листопад рушили,
Коли на щодень насущними
Стають не хліби — окрушини —
Не спіть! Чувайте над душами!

Не дайте онемощіти,
Хай інколи будуть як діти!
Хай черствістю не стриножені,
Злостивістю не знеможені,
Не даючись спустошенню
Ходять під Богом і осінню.