Григорій Сковорода
1722 — 1794
В | О | Всі
В «Всякому городу нрав і права»