Леся Українка
1871 — 1913
Б | В | Г | Д | Є | З | І | Н | П | Р | С | Т | У | Х | Я | C | Всі
Т «Талого снігу платочки сивенькії...»
«Ти не хотів мене взять...»