Леонід Мосендз
1897 — 1948
Б | З | У | Щ | Всі
Щ «Що серед океану каравела?..»