Леонід Мосендз
1897 — 1948
Б | З | У | Щ | Всі
Б «Буває мить, коли душа натхненна...»