Юрій Липа
1900 — 1944
Б | В | Г | Д | Ж | І | К | Л | М | Н | О | П | Т | Х | Всі
Т «Ти, серце, змучене коханням і журбою...»
«Тюрми і голод, нещастя, убивства й помори...»